תקנון האתר

 
  מצלמות סקס בשידור חי
My Cam – אתר מצלמות סקס ישראלי בשידור חי
מצלמות סקס בשידור חי
   לוח שידורים שבועי   אבחון המחשב
   

תקנון אתר My Cam""

הפניה בחלק מהסעיפים בתקנון זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והדברים נכונים לשני המינים באופן שווה.

בכניסה לאתר הינך מצהיר כי מלאו לך 18 שנות חיים וידוע לך כי חשיפה לתכנים מיניים למי שטרם מלאו לו 18 שנות חיים היא אסורה לחלוטין.

אתר My Cam הינו האתר המרכזי שאליו מתחברים ומקושרים אתרי לווין רבים שכולם פועלים תחת אותה מערכת מרכזית ובכל מקום בתקנון שמופיע השם My Cam הכוונה היא לאתר המרכזי ולכל אתרי המצלמות הקשורים אליו בין אם הם מוצגים ללקוח בשם My Cam ובין אם הם מוצגים בשם אחר.

אתרMy Cam  הינו פלטפורמת מצלמות המאפשרת תקשורת ישירה בין גולשים לבין מפעילי מצלמות וזאת למטרות בידור והנאה ועלולים להופיע בוא גם תכנים בעלי אופי מיני בוטה. אין באמור לטעון כאילו בעלי האתר מעודדים תכנים כאלה וחשוב לציין כי אף אחד מהתכנים שיוצגו באתר אינם באחריות בעלי האתר ונעשים מרצונם החופשי של מפעילי המצלמות ולקוחות החברה. מרגע הכניסה לאתר הינך מצהיר כי ידוע לך כי באתר זה עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני וכל מי שחש פגוע ואו אינו בגיר ואו אינו מעוניין להחשף לתכנים שכאלה מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר והיה ויעשה זאת בכל זאת, לא יוכל לבוא בכל טענה ואו תלונה ואו תביעה ואו דרישת פיצוי כלשהי מבעלי האתר ואו מפעילי המצלמות ואו כל גורם אחר ופעולה זו תהיה על אחריותו המוחלטת של הגולש ואו לקוח ואו צופה.

האתר כאמור אינו אחראי על התכנים המוצגים בו לרבות גלריות תמונות, רשימות, קטעי וידאו ושאר מידע שינתן ע"י מפעילי המצלמות ואין בהצגת תכנים אלה לרמז על עידוד ואו קידום ואו הסכמה של בעלי האתר לתכנים המופיעים בו בין אם מדובר בתכנים בעלי אופי מיני ובין אם לא.

סעיפי התקנון המפורטים:

 1. הריני לאשר כי מלאו לי 18 שנים לפחות
 2. הנני מצהיר ומסכים שלא לצלם ואו להקליט ואו לשכפל ואו להעתיק ואו להפיץ ואו לצטט כל תוכן ואו מידע שקיים באתר ואו מידע שאיחשף אליו באתר בין עם במישרין ואו בעקיפין  והיה ואעשה זאת הנני חשוף לתביעה בגין העבירה הנ"ל וכאמור ידוע לי כי פעילות שכזאת אסור לחלוטין.
 3. כל התכנים המוצגים באתר זה אינם באחריות אתר My Cam ואו בעליו ואו מנהליו ואו עובדיו ובאישור הסכם זה הינכם מסירים כל אחריות מבעלי האתר ואו כל גורם אחר למעט אתם עצמכם ולא תבואו בכל טענה ואו דרישה ואו תלונה ואו תביעה הקשורה במישרין ואו בעקיפין לתכנים המוצגים באתר.
 4. אסורה לחלוטין גלישה ואו כניסה לאתר זה לכל מי שאינו רשאי לעשות כן מפאת גיל ואו מקום ואו מסגרת כלשהי ואו סיבות כספיות ואו מקום עבודה ואו מסיבות משפטיות ואו כל סיבה אחרת שאוסרת כניסה לאתרים בהם עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני מכל סוג שהוא. ומי שנכנס לאתר למרות מגבלות ואיסורים חוקיים המונעים ממנו לעשות כן, עושה זאת על אחריותו בלבד והחברה רשאית לפעול נגדו בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה באם תיפגעה ממהלך זה.
 5. כל התכנים המוצגים באתר הינם לשימושם הפרטי בלבד של לקוחות האתר ואינם ניתנים להעברה. באישור הסכם זה הינני מתחייב שלא לשתף ואו לחשוף מידע ואו תכנים מהאתר לכל גורם שלישי כלשהו לרבות קטינים. והיה ואעשה זאת יהיה הדבר באחריותי המלאה בלבד ואני אהיה חשוף לתביעה משפטית מצד החברה ואו כל גורם אחר שיפגע ממהלכי אילו.
 6. אתר My Cam שומר לו את הזכות לנהל מעקב אחרי הפעילות ואופן ההתנהלות בין לקוחות החברה למפעילי המצלמות לרבות תיעוד מהלך הוידאוצ`אט לצורכי אבטחה ושיפור השירות.
 7. חל איסור מוחלט לנסות ולשדל את מפעילי המצלמות באתר לקיים עימכם כל קשר מלבד תקשורת הצ`אט הקיימת באתר לרבות ניסיון להציע עבודה ואו לשדל למין ואו לזנות ואו לכל פעילות אינטימית אחרת ובעשותכם כן הינכם מבצעים עבירה פלילית של שידול לזנות ובעשותכם כך ניאלץ לקנוס אתכם בחומרה ולחסום גישתכם לאתרנו לצמיתות. כמו כן אסור כל ניסיון לפגוע ואו לאיים ואו להפחיד ואו לסחוט את מפעילי המצלמות וכל ניסיון לעשות זאת יגרור העברת פרטיכם האישיים לידי רשויות החוק וחשיפתכם להליכים משפטיים.
 1. חל איסור מוחלט על לקוחות האתר לשלב בוידאוצ`אט עם מפעילי המצלמות קטינים שטרם מלאו להם 18 שנה וקיום כל אקט מיני עימם הינה עבירה פלילית האסורה ע"פ חוק וכן חל איסור מוחלט להכניס לוידאוצ`אט בעלי חיים מכל סוג וקיום אקט מיני עימם הינה עבירה פלילית האסורה ע"פ חוק.
 2. המפורט בסעיף 8 חל גם על מפעילי המצלמות שהם כאמור עובדי האתר ומחובתו של הלקוח לדווח להנהלת האתר מיד עם בוצעה עבירה שכזאת לשם טיפול מיידי במפר החוק באשר הוא וכאמור חל איסור על לקוחות לשתף פעולה עם עבירות פליליות מסוג זה ועליהם להפסיק את הוידאוצ`ט באופן מיידי באם נחשפו לעבירות הללו. חשוב גם לציין כי שיתוף פעולה של הלקוחות עם עבירות מהסוג המפורט בסעיף 8 הינם בגדר שותפות בדבר עבירה ומהווים עבירה פלילית בפני עצמה.
 3. ע"פ חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 מתחייבים בעלי האתר לשתף פעולה עם גורמי האכיפה השונים במקרה של פעילות בלתי חוקית כלשהי מצידכם  ובאישור הסכם זה הינכם מודעים לעובדה שהפרה של חוקים ואו פעילות לא חוקית אחרת שיבוצעו על ידיכם תוביל למסירת פרטיכם האישיים לגורמים המוסמכים לצורך מיצוי הדין עימכם.
 4. חל איסור מוחלט לעשות באתר My Cam כל שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותכם והיה ותעשו זאת ללא אישור בכתב ובהסכמה מלאה מצד בעל אמצעי התשלום נאלץ להעביר את העניין לטיפול גורמי האכיפה ולפעול נגדיכם בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשות החברה לשם פיצוי הנזק הכספי שגרמתם.
 5. הנני מצהיר כי שם המשתמש והסיסמה שלי הינם באחריותי המלאה וכל העברה ואו שיתוף שלהם עם כל גורם שלישי יהיה באחריותי המלאה בין עם יבצע גורם זה עבירה ואו פעולה בלתי חוקית ובין עם לאו.
 6. ידוע לי כי אתר My Cam אינו אחראי לתכנים שקיימים באתר ואו במאגרי הנתונים שלו וכל חדירה חיצונית מצד גורם שלישי שתוביל לגניבת תכנים כאלה לא תהיה באחריות האתר ואו בעליו ואו עובדיו ואו מנהליו למרות האמור לעיל ידוע לי כי האתר הנ"ל מוגן בסטנדרטים המחמירים ביותר המקובלים ע"י משרד התקשורת ומשקיע מאמצים רבים להגנת המידע הנ"ל.
 7. אתרMy Cam  ובעליו רשאים לשנות את התקנון הנ"ל בכל עת ללא הודעה מוקדמת מראש וזאת ע"י שיקול דעתכם בלבד.

 


תקנון זה הינו הסכם לכל דבר ועניין והצדדים להסכם זה הינם בעלי האתר, מפעילי המצלמות, לקוחות האתר וכל גורם שלישי אחר שקשור לפעילות האתר.

אנו עושים כל שביכולתנו להגדיר מסגרת משפטית שתשמור על התנהלות וסדר תקין באתר והיה וסעיף כלשהו אינו עומד בדרישות החוק יוקפא הסעיף הנ"ל ושאר ההסכם יישאר בתוקפו ויעמוד על קנו.

אי הבנת התכנים ואו הסעיפים להסכם זה לרבות שליטה חלקית בלבד בשפה העברית ואו שימוש בגורם שלישי לתרגום ואו הסבר ההסכם אינו פוטר את מפר תנאי האתר מאחריות ואינו חושף את בעלי האתר ואו מנהליו ואו עובדיו לתביעה מצד גורם החש עצמו פגוע כתוצאה מהבנה לקויה של הפרטים ואו חשיפתו לתכנים ואו מידע שבדיעבד אינם לרוחו ואו גורם שלישי הפועל בשמו.

בכל דבר או עניין הקשור לפעילות האתר והשירותים המוצעים בו במקרה של עירוב בתי משפט יהיה מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בית משפט מוסמך לעניין במדינת אסטוניה.    

© All Rights Reserved To Tallinnet OÜ